Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 096-228721

Kort beskrivelse

Lejerbo indgik på baggrund af en rammeaftale om totalentrepriseaftale den 20. marts 2019 en totalentrepriseaftale med BM Byggeindustri A/S (CVR-nummer: 10 29 46 73) vedrørende projektering og opførelse af 30 almene familieboliger og 72 almene ungdomsboliger.

BM Byggeindustri A/S er efterfølgende taget under konkursbehandling ved dekret afsagt den 9. marts 2020 ved skifte retten i Aalborg.

Lejerbo ønsker på den baggrund at indgå en såkaldt "3-partsaftale" med konkursboet, hvorpå konkursboet overdrager samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til den tidligere indgået totalentrepriseaftalen til en ny entreprenør.

Læs mere
Ordregiver Lejerbo, Frederiksborg, afd. 1241-0 Kompasset
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228721-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed