Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 096-228437

Kort beskrivelse

Rebild Kommune ønsker at indgå totalentreprisekontrakt om styring, udbud, finansiering mv. af bygge- og anlægsarbejder vedrørende opførsel af kommunalt ejet Torv, som opføres i sammenhæng med et kommunalt ejet sundhedshus og privatejet praksishus, samt privatejede byggefelter. De privatejede tilstødende arealet skal ejes af køber af grund ved Støvring Ådale, som udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme. Den anslåede samlede værdi opgøres alene for Torvet, som bliver kommunalt ejet.

Læs mere
Ordregiver Rebild Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228437-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse