Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 096-228436

Kort beskrivelse

Rebild Kommune ønsker at indgå totalentreprisekontrakt om styring, udbud, finansiering mv. af bygge- og anlægsarbejder vedrørende opførsel af kommunalt ejet sundhedshus (1 800 m2) inkl. eksternt finansieret fælleshus (1 400 m2) og privatejet praksishus (op til 2 000 m2) med et samlet bruttoetageareal på op til 5 200 m2. Det privatejede praksishus skal ejes af køber af grund ved Støvring Ådale, som udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme med pligt for køber til at opføre det sammenhængende sundhedshus. Den anslåede samlede værdi opgøres alene til den kommunalt ejede del.

Læs mere
Ordregiver Rebild Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228436-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse