Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Prækvalifikation - Kloaksenering Tønder by, Etape 1

I den indre gamle by, skal der i Nørregade, Vidågade og Østergade laves nye regn- og spildevandsledninger, samt belægningsarbejder m.m.
Spørgefrist i prækvalifikationsperioden er d. 2. juni kl. 12.00.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/129978813.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-05-2020)
Titel Prækvalifikation - Kloaksenering Tønder by, Etape 1
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse I den indre gamle by, skal der i Nørregade, Vidågade og Østergade laves nye regn- og spildevandsledninger, samt belægningsarbejder m.m.
Spørgefrist i prækvalifikationsperioden er d. 2. juni kl. 12.00.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/129978813.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 08-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/129978813.aspx
Ordregiver Tønder Service A/S
Udvælgelseskriterier Prækval og efterfølgende pris
Adresse Håndværkervej 4
6261
Bredebro
CPV kode 45231300-8 - Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45232400-6 - Anlæg af kloakker
45232410-9 - Kloakeringsarbejder
45232440-8 - Arbejder i forbindelse med kloakledninger
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Nej
Kontaktperson Jacob Riis Bols
Kontakt E-mail: jab@tonfor.dk
Telefon: +45 88437544
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/129978813.aspx