Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2020/S 095-228092

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter håndtering, transport og opmagasinering af vand og processpildevand i forbindelse med daglig drift og vedligeholdelse af Amager Bakke anlægget.

Opgaven udbydes som en rammeaftale, og det forventes at der indgås aftale med 3 leverandører. De af rammeaftalen omfattede ydelser rekvireres af ARC efter behov og med varierende omfang, mængde og tidsforbrug. Køb på rammeaftalen vil ske ved brug af direkte tildeling ved brug af kaskademodel, jf. rammeaftalens punkt 5.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte rammeaftale.

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Deadline 15-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228092-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed