Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2020/S 095-227364

Kort beskrivelse

Albertslund Kommune ønsker at indgå rammeaftaler for håndværkerydelser på tværs af Kommunen. Opgaven består af levering af håndværkerydelser til Kommunen i det omfang, der er tale om planlagt og dagligt bygningsvedligehold for klimaskærm, indvendige bygningsdele og tekniske installationer samt skure, hegn mv., hvor hver enkelt opgave omfangsmæssigt har en størrelsesorden på 0-500 000 DKK excl. moms. Da behovet for håndværkerydelser vil variere i såvel tid som mængde, udbydes opgaverne som rammeaftaler, der danner grundlag for, at enkeltstående arbejder kan rekvireres af Kommunen i rammeaftalernes løbetid. Rammeaftalekomplekset består af 5 delaftaler inden for henholdsvis:

1) VVS-arbejde inkl. service

2) tømrerarbejde

3) el-arbejde inkl. service

4) ventilationsarbejde inkl. service og

5) kloakarbejde inkl. service.

Ved flere af delaftalerne indgår serviceopgaver og tilkalde vagtordning.

Læs mere
Ordregiver Albertslund Kommune
Deadline 15-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227364-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse