Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed 2020/S 094-224853

Kort beskrivelse

Radio Medical skal bl.a. yde døgndækkende telemedicinsk rådgivning til søfarende, fiskere samt visse kategorier af personer på Dansk indregistrerede skibe, samt udenlandske flagstaters skibe. Samt ved behov yde lægelig bistand til passagerer inden for rammerne af gældende sundhedslovgivning.

Leverandøren skal samarbejde med Søfartsstyrelsen i alle spørgsmål, der har med evaluering og videreudvikling af det maritime sundhedsvæsen at gøre. Leverandøren skal samarbejde med Den Maritime Havarikommission i alle sager, der har med opklaring af hændelser vedrørende sygdomsforløb på skibene at gøre.

Læs mere
Ordregiver Søfartsstyrelsen
Deadline 15-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224853-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse