Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2020/S 094-223701

Kort beskrivelse

Aftalegrundlaget mellem MT Højgaard A/S, herunder MTH Projekt 17 ApS og Civica indebærer indgåelse af totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af 58 almene boliger (5 200 m2) som del af omdannelsen af den tidligere Dalum Papirfabrik, jf. Odense Kommunes lokalplan nr. 7-881. Aftalegrundlaget består foruden totalentreprisekontrakten af en rammeaftale og en købsaftale, hvor, hvor MT Højgaard A/S som "delegeret bygherre" forestår udførelsen af de almene boligerne, jf. almenboliglovens § 116.

Læs mere
Ordregiver Civica
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223701-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed