Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Faunapassage i Odense Å ved Dalum Papirfabrik

Odense Kommune ønsker en forbedring af faunapassagen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik. Projektet omfatter genskabelse af 3,6 km naturligt vandløb.
Dette sker ved fjernelse af eksisterende stryg og udgravning af ca. 600 m åbund, samt etablering af midlertidigt sandfang nedstrøms Dalum Papirfabrik.
Derudover indeholder projektet en option på etablering af ca. 25 meter spunsvæg og 7 stålpæle umiddelbart sydøst for stemmeværket. Bag spunsen indbygges et plateau af opgravet grusmaterialer fra den regulerede å-bund.

Entreprisekontrakten omfatter samtlige nødvendige arbejder for udførelse af projektet.
Udførelsesperioden løber fra ultimo juni til medio oktober 2020.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-05-2020)
Titel Faunapassage i Odense Å ved Dalum Papirfabrik
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Odense Kommune ønsker en forbedring af faunapassagen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik. Projektet omfatter genskabelse af 3,6 km naturligt vandløb.
Dette sker ved fjernelse af eksisterende stryg og udgravning af ca. 600 m åbund, samt etablering af midlertidigt sandfang nedstrøms Dalum Papirfabrik.
Derudover indeholder projektet en option på etablering af ca. 25 meter spunsvæg og 7 stålpæle umiddelbart sydøst for stemmeværket. Bag spunsen indbygges et plateau af opgravet grusmaterialer fra den regulerede å-bund.

Entreprisekontrakten omfatter samtlige nødvendige arbejder for udførelse af projektet.
Udførelsesperioden løber fra ultimo juni til medio oktober 2020.
Annonceret 13-05-2020 kl. 15.00
Deadline 08-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" i henhold til neden-stående underkriterier med de angivne vægtninger:
1. Pris: 40 %
2. Metodebeskrivelse: 25 %
3. Organisation og CV: 25 %
4. Kvalitetssikring: 10 %
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ghaeivmemk
Ordregiver ODENSE KOMMUNE
Adresse Nørregade 36
5000
Odense C
CPV kode 45246000-3 - Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jan Hald Kjeldsen
Kontakt E-mail: jhk@odense.dk
Telefon: +45 24780181
Modtagers firmanavn COWI AS
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbuddet skal afleveres digitalt ved upload på iBinder senest mandag d. 08.06.2020 kl. 12:00.