Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2020/S 093-222943

Kort beskrivelse

Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S ("CØPS") ejer ejendommen matr. 410, Christianshavns Kvarter, København, beliggende Trangravsvej 11, 1436 København K ("Papirøen"). CØPS ønsker at udvikle Papirøen til et nyt byområde med offentlige funktioner, boliger og serviceerhverv. Dette projekt omfatter bl.a. etablering af private helårsboliger og erhvervslokaler, samt almene familie- og ungdomsboliger. Projektet blev muliggjort ved Købehavns Kommune vedtagelse af lokalplan nr. 548, hvori det bl.a. blev bestemt, at 25 % af boligmassen på Papirøen skal opføres som almene boliger. Vedtagelsen heraf medfører, at CØPS som led i opførelsen af det private byggeri også skal opføre de almene boliger, som efter opførelsen skal erhverves af KAB. CØPS skal ved opførelsen af de almene boliger agere delegeret bygherre på vegne af KAB, hvilket indebærer, at CØPS skal afløfte KAB's evt. udbudsforpligtelse.

Læs mere
Ordregiver AKB København v/KAB
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222943-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed