Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fjernelse af slam 2020/S 093-222544

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter følgende arbejder:

1) Tømning og spuling af tanke, ledninger, brønde på renseanlæg i forsyningsområdet og transport af opsamlet materiale herfra

2) Tømning og spuling af pumpestationer, sandfang, overløbsbygværker og bassiner samt transport af opsamlet materiale herfra

3) Spuling og slamsugning på ledningsnettet samt rodskæring.

Arbejdsopgaverne og det forventede omfang er mere detaljeret beskrevet i bilag 2 – arbejdsbeskrivelse og kravspecifikationen.

Læs mere
Ordregiver Shared A/S
Deadline 11-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222544-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse