Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2020/S 093-222384

Kort beskrivelse

Rigspolitiet udbyder på vegne af Den Nationale Operative Stab (NOST) en rammeaftale på transport af kritiske varer under pandemien COVID-19, herunder værnemidler mv. for at sikre forsyningssikkerheden for det kritiske gods indtil leveringssituationen med leverandørerne igen er normaliseret. Rammeaftalen omfatter A-Z håndtering af ordrer fra klarmelding til endelig levering.

Aftalen har beredskabsmæssig karakter og vil blive anvendt i tilfælde af, at de sædvanlige forsyningsveje ikke kan genoprettes inden for aftalens løbetid. Ordregivers oplysninger om forventet mængde på rammeaftalen er baseret på ordregivers bedste skøn, men er grundet aftalens afhængighed af de sædvanlige forsyningskilder meget svær at forudse.

Aftalen indgås af Rigspolitiet på vegne af Den Nationale Operative Stab (NOST). Alle Danmarks regioner, kommuner og samtlige ministerområder med underliggende styrelser, er imidlertid berettiget til at anvende aftalen til indkøb af leverancer på aftalens vilkår.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet v/ Den Nationale Operative Stab (NOST - NSR)
Deadline 27-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222384-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse