Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse af slam 2020/S 093-222356

Kort beskrivelse

Tømning af 2 slambede (nr. 8 og 9) og 4 geotubes i bed nr. 4 på Ølstykke Renseanlæg.

Ydelserne omfattet af entreprisen består af følgende opgaver:

- Levering og udlægning af køreplader

- Opgravning af slam fra bede (inkl. tagrør) og slam i geotubes

- Afhentning og transport af slammet til slutanbringelse

- Aftaler med landmænd

- Myndighedsbehandling

- Udspredning på landbrugsjord herunder afrapportering til ordregiver

- Bortskaffelse af tømte geotubes

- Retablering på anlægget og i bede.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Deadline 25-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222356-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse