Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 095-226154

Kort beskrivelse

Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S ("CØPS") ejer ejendommen matr. 410, Christianhavns Kvarter, København, beliggende Trangravsvej 11, 1436 København K ("Papirøen"). CØPS ønsker at udvikle Papirøen til et nyt byområde med offentlige funktioner, boliger og serviceerhverv. Projektet omfatter bl.a. etablering af private helårsboliger og erhvervslokaler, samt almene familie- og ungdomsboliger. Projektet blev muliggjort ved Københavns Kommunes vedtagelse af lokalplan nr. 548, hvor det blev bestemt, at 25 % af boligmassen skal opføres som almene boliger. Vedtagelsen medfører, at CØPS som led i opførelsen af det private byggeri skal opføre de almene boliger. CØPS skal ved opførelsen agere delegeret bygherre på vegne af KAB, hvilket indebærer, at CØPS skal afløfte KAB's evt. udbudsforpligtelse. CØPS offentliggør med denne bekendtgørelse, at CØPS har til hensigt at forpligte sig over for NCC Danmark A/S i henhold til en totalentreprisekontrakt om opførelse af almene boliger på Papirøen.

Læs mere
Ordregiver Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226154-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (13-05-2020)

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 093-221494

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221494-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S ("CØPS") ejer ejendommen matr. 410, Christianhavns Kvarter, København, beliggende Trangravsvej 11, 1436 København K ("Papirøen"). CØPS ønsker at udvikle Papirøen til et nyt byområde med offentlige funktioner, boliger og serviceerhverv. Projektet omfatter bl.a. etablering af private helårsboliger og erhvervslokaler, samt almene familie- og ungdomsboliger. Projektet blev muliggjort ved Københavns Kommunes vedtagelse af lokalplan nr. 548, hvor det blev bestemt, at 25 % af boligmassen skal opføres som almene boliger. Vedtagelsen medfører, at CØPS som led i opførelsen af det private byggeri skal opføre de almene boliger. CØPS skal ved opførelsen agere delegeret bygherre på vegne af KAB, hvilket indebærer, at CØPS skal afløfte KAB's evt. udbudsforpligtelse. CØPS offentliggør med denne bekendtgørelse, at CØPS har til hensigt at forpligte sig over for NCC Danmark A/S i henhold til en totalentreprisekontrakt om opførelse af almene boliger på Papirøen.

Læs mere
Ordregiver Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221494-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed