Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieundersøgelser 2020/S 092-219966

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale om udførelse af kemiske laboratorieanalyser af pesticider i grundvand i prøver, som indsamles af Miljøstyrelsen. Der er tale om en massescreening for op mod 900 stoffer og screeningen er planlagt udført i 250 indtag fordelt over hele landet. Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 11-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219966-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse