Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Slamsugere 2020/S 092-219007

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på leverance af ét stk. 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, varetager selv vedligeholdelsen af vejbrønde mm. i kommunen. Til brug for dette arbejde skal Teknik- og Miljøforvaltningen indkøbe ét stk. slamsuger som nærmere beskrevet i bilag A.1 kravspecifikation.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, bilag A, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation, kravspecifikation bilag A.1.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Deadline 09-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219007-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse