Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kedelinstallationer 2020/S 091-218183

Kort beskrivelse

Aalborg Forsyning ønsker at sikre en mindre miljøbelastning og en bedre driftsøkonomi for Gasværksvej Varmecentral. Installeret effekt er for eksisterende anlæg 125 MW med 5 stk. 25 MW olie- og naturgaskedler. Der er 2 forskellige typer kedelfabrikater med forskellige røggastemperaturer. Kedel 1-3 fabrikat Aalborg Industies: 120 oC og kedel 4-5 fabrikat Danstoker: 180 oC.

Projektet omfatter udskiftning af brændere og etablering af røggaskondenser på de 5 kedler.

Projektet udbydes som totalleverance for maskinanlæg, el og automation samt bygningsarbejder. Projektet omfatter projektledelse, projektering, design, fremstilling, levering, montage, idriftsættelse, garantiprøve, verifikation og dokumentation samt service og vedligehold i 2 år inkl. reservedele. Af hensyn til forsyningssikkerheden er det vigtigt, at arbejdet planlægges og udføres således, at det giver færrest mulige gener for fjernvarmeforsyningen til kunderne, og at der altid er den nødvendige reservekapacitet tilstede.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Varme A/S
Deadline 09-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218183-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed