Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 255-639300

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på aftale angående lukningsentreprise i forbindelse med ordregivers totalentreprise vedrørende opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger samt fælleshus.

Totalentreprisen gennemføres ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvilket betyder, at Thors Have A/S som delegeret bygherre skal afløfte Fyns Almennyttige Boligselskabs (FAB) udbudspligt efter udbudsloven. Thors Have A/S har indgået en totalentreprisekontrakt med ordregiver om, at ordregiver overtager Thors Have A/S’ rettigheder og forpligtelser i henhold til Thors Have A/S’ aftale med FAB. Ordregiver skal således afløfte FAB’s udbudspligt efter udbudsloven.

Udbuddet gennemføres som omvendt licitation.

Læs mere
Ordregiver Jönsson Entreprise A/S
Annonceret 31-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 31-12-2020 kl. 09.00
Deadline 28-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639300-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (11-05-2020)

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 091-216238

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216238-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Fyns Almennyttige Boligselskab (”FAB”) annoncerer ved denne bekendtgørelse, at FAB agter at tildele totalentreprisekontrakt til Thors Have A/S uden forudgående udbud som et led i en samlet aftalekompleks bestående af betinget købsaftale, samarbejdsaftale og totalentreprisekontrakt. Totalentreprisekontrakten omfatter opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger. Bebyggelsen har et samlet etageareal på ca. 8 908 m2 etageareal, og kommer til at bestå af 70 familieboliger og 30 seniorboliger, samt et tilhørende fællesrum for hele boligafdelingen. Boligerne indrettes som 2-, 3- og 4 rums boliger med egen altan eller terrasse, der størrelsesmæssigt varierer fra 70 – 105 m2. Det almene boligbyggeri opføres på 2 byggefelter; byggefelt B0 (ca. 6 438 m2) og byggefelt B8 (ca. 2 470 m2), beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V, som FAB har til hensigt at erhverve (Betinget købsaftale). Thors Have A/S skal som delegeret bygherre afløfte FAB’s udbudspligt.

Læs mere
Ordregiver Fyns Almennyttige Boligselskab
Annonceret 11-05-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-05-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216238-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed