Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 091-216238

Kort beskrivelse

Fyns Almennyttige Boligselskab (”FAB”) annoncerer ved denne bekendtgørelse, at FAB agter at tildele totalentreprisekontrakt til Thors Have A/S uden forudgående udbud som et led i en samlet aftalekompleks bestående af betinget købsaftale, samarbejdsaftale og totalentreprisekontrakt. Totalentreprisekontrakten omfatter opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger. Bebyggelsen har et samlet etageareal på ca. 8 908 m2 etageareal, og kommer til at bestå af 70 familieboliger og 30 seniorboliger, samt et tilhørende fællesrum for hele boligafdelingen. Boligerne indrettes som 2-, 3- og 4 rums boliger med egen altan eller terrasse, der størrelsesmæssigt varierer fra 70 – 105 m2. Det almene boligbyggeri opføres på 2 byggefelter; byggefelt B0 (ca. 6 438 m2) og byggefelt B8 (ca. 2 470 m2), beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V, som FAB har til hensigt at erhverve (Betinget købsaftale). Thors Have A/S skal som delegeret bygherre afløfte FAB’s udbudspligt.

Læs mere
Ordregiver Fyns Almennyttige Boligselskab
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216238-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed