Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Datatjenester 2020/S 090-214714

Kort beskrivelse

Økonomistyrelsen forventer at udbyde en kontrakt til anskaffelse af et fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem.

Udbuddet forventes offentliggjort 3. kvartal 2020. Udbuddet forventes afholdt som udbud med forhandling.

Økonomistyrelsen ønsker at skabe gennemsigtighed omkring udbudsmaterialet. Økonomistyrelsen har på den baggrund offentliggjort dele af udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er ikke komplet og foreligger ikke i endelig form. Det er således alene et udkast, hvorfor materialet vil blive tilpasset inden udbuddet bliver offentliggjort.

Læs mere
Ordregiver Økonomistyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214714-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse