Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Geologisk efterforskning 2020/S 089-212555

Kort beskrivelse

For at få så kvalificeret viden om råstofressourcerne som muligt foretager Miljøstyrelsen hvert år en kortlægning af råstoffer i danske farvande. I Nordsøen indvindes der primært grove kvalitetsmaterialer på Jyske Rev samt sand til kystsikring af den jyske vestkyst. For at sikre forsyningen af disse materialer vil Miljøstyrelsen forestå råstofkortlægning i Nordsøen og Skagerrak i 2020. Gennem indsamling af prøveboringer ønsker Miljøstyrelsen at øge viden om mulige råstofforekomster i Nordsøen. Denne viden skal danne grundlag for bæredygtig forvaltningen af havets råstofressourcer.

Miljøstyrelsen har udpeget 343 borepositioner i Nordsøen, hvoraf der ønskes indsamlet flest muligt. Tilbudsgiver skal tilbyde indsamling af det antal råstofboringer, der kan gennemføres inden for det faste budget. Af det tilbudte antal råstofboringer vil op til 20 borepositioner først blive udpeget under boretogtet.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation, hvor vederlaget er fastsat på forhånd.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 08-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212555-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse