Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Teknisk inspektion 2020/S 089-212411

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af inspektion af ABA-anlæg til 8 medlemskommuner i KomUdbud.

Dette er et høringsmateriale på et udbud, som forventes at blive endelig bekendtgjort inden sommerferien 2020. Alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at kommentere på materialet, således det så vidt det er muligt undgås, at det endelige materiale indeholder fejl eller mindre hensigtsmæssige formuleringer og lign.

Læs mere
Ordregiver Esbjerg Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212411-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse