Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom til andet end beboelsesformål 2020/S 088-210332

Kort beskrivelse

Facility management opgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne udbydes i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud vedrører bølge 2 og har en anslået årlig værdi mellem 300 og 350 mio. DKK indenfor serviceområderne renhold, forplejning (kantine), intern service, indvendig vedligehold, vagt og sikkerhed, udearealer og affaldshåndtering. De omfattede institutioner i 2. bølge er geografisk placeret i og omkring Hovedstadsområdet og driftsstart forventes i maj 2022.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210332-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse