Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 087-208990

Kort beskrivelse

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen.

Ordregiver ønsker at have mulighed for at anskaffe rådgivning og konsulentarbejder i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver på Energinets faciliteter.

Der ønskes indgået 4 rammeaftaler med flere leverandører på alle delaftaler.

Delaftale 1: Rådgivningsydelser på betonteknologiske undersøgelser, i forbindelse med betonrenovering på Energinets anlæg i Danmark.

Delaftale 2: Rådgivningsydelser på byggeledelse og fagtilsyn, i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver på Energinets anlæg i Danmark.

Delaftale 3: Konsulentydelser til varetagelse af Energinets bygherrefunktion, i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver på vores anlæg i Danmark.

Delaftale 4: Rådgivningsydelser på projektering, byggeledelse og fagtilsyn, i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver på Energinets anlæg i Danmark.

Læs mere
Ordregiver Energinet Forretningsservice A/S
Deadline 28-07-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208990-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed