Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler 2020/S 104-250910

Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtede til at anvende Amgros’ rammeaftaler, dog indeholder de(n) udbudte rammeaftale(r) en købsforpligtelse jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.6.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 01-07-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250910-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (06-05-2020)

Lægemidler 2020/S 087-206406

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206406-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Am-gros I/S' indkøbspris med et tillæg. Sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtede til at anvende Amgros’ rammeaftaler, dog indeholder de(n) udbudte rammeaftale(r) en købsforpligtelse jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.6.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 19-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206406-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse