Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Prisaftale vedr. fodbehandling til pensionister med udvidet helbredstillæg

Fredensborg Kommune inviterer interesserede fodplejere og fodterapeuter beliggende i Fredensborg Kommune og nærområde til at afgive tilbud på prisaftaler vedr. fodbehandling til pensionister i Fredensborg Kommune.
Ved nærområde forstås Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Hillerød Kommune samt Helsingør Kommune.
Udvidet helbredstillæg
Udvidet helbredstillæg til pensionister bevilliges og ydes af Fredensborg kommune. Udvidet helbredstillæg ydes til vedvarende fodbehandling til pensionister, som ikke har en funktionsnedsættelse, men som alligevel har behov for fodbehandling, og til pensionister med funktionsnedsættelse, som har brug for fodbehandling, der ligger ud over den behandling, der kan varetages af hjemmeplejen.
Det er et krav, at det drejer sig om fodbehandling, der ikke kan ydes sygesikringstilskud til og dermed alm. helbredstillæg til efter lov om social pension § 14 a stk. 1 og § 18 stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til fodbehandling, som pensionisten selv kan varetage.
Udbuddet drejer sig kun om prisaftaler vedr. udvidet helbredstillæg til fodbehandling. Almindeligt helbredstillæg (fodbehandling med sygesikringstilskud) er ikke omfattet af udbuddet.
Udvidet helbredstillæg udgør maks. 85 pct. af prisen på fodbehandling i henhold til prisaftalen med den valgte tilbudsgiver.
Delaftaler
Udbuddet er opdelt i to delaftaler. Der vil således kunne indgås prisaftaler med 1-2 tilbudsgivere. Kommunen kan, afhængigt af evalueringen af tilbuddene, vælge at samle begge delaftaler hos en fodplejer/-fodterapeut, eller at indgå aftale med to tilbudsgivere.
- Delaftale 1, Lille fodbehandling - dækker fx negleklipning og almindelig fodbehandling, som kan varetages af både fodplejere og/eller statsautoriserede fodterapeuter.
- Delaftale 2, Stor fodbehandling - dækker fx mere komplicererede behandlinger, som skal varetages af statsautoriserede fodterapeuter.
Opdelingen i delaftaler er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Omsætning
Det årlige volumen for prisaftalerne var i 2019 ca. 480.000 kr. fordelt på 1454 udbetalinger. I 2020 frem til ultimo april har kommunen haft 391 udbetalinger, svarende til ca. 150.000 kr.
Spørgefrist: Fredag den 29. maj 2020 kl. 24:00
Tilbudsfrist: Fredag den 5. juni 2020 kl. 12.00.
Yderligere information
Udbuddet er annonceret på udbudsportalen Mercell.dk, hvor udbudsmaterialet kan findes.
Kontaktperson vedr. udbuddet er:
Udbudskonsulent Stefan Ising
E-mail: stis@fredensborg.dk
Tlf. 56722411 / 53374248
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/129130566.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 04-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 04-05-2020)
Titel Prisaftale vedr. fodbehandling til pensionister med udvidet helbredstillæg
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Fredensborg Kommune inviterer interesserede fodplejere og fodterapeuter beliggende i Fredensborg Kommune og nærområde til at afgive tilbud på prisaftaler vedr. fodbehandling til pensionister i Fredensborg Kommune.
Ved nærområde forstås Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Hillerød Kommune samt Helsingør Kommune.
Udvidet helbredstillæg
Udvidet helbredstillæg til pensionister bevilliges og ydes af Fredensborg kommune. Udvidet helbredstillæg ydes til vedvarende fodbehandling til pensionister, som ikke har en funktionsnedsættelse, men som alligevel har behov for fodbehandling, og til pensionister med funktionsnedsættelse, som har brug for fodbehandling, der ligger ud over den behandling, der kan varetages af hjemmeplejen.
Det er et krav, at det drejer sig om fodbehandling, der ikke kan ydes sygesikringstilskud til og dermed alm. helbredstillæg til efter lov om social pension § 14 a stk. 1 og § 18 stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til fodbehandling, som pensionisten selv kan varetage.
Udbuddet drejer sig kun om prisaftaler vedr. udvidet helbredstillæg til fodbehandling. Almindeligt helbredstillæg (fodbehandling med sygesikringstilskud) er ikke omfattet af udbuddet.
Udvidet helbredstillæg udgør maks. 85 pct. af prisen på fodbehandling i henhold til prisaftalen med den valgte tilbudsgiver.
Delaftaler
Udbuddet er opdelt i to delaftaler. Der vil således kunne indgås prisaftaler med 1-2 tilbudsgivere. Kommunen kan, afhængigt af evalueringen af tilbuddene, vælge at samle begge delaftaler hos en fodplejer/-fodterapeut, eller at indgå aftale med to tilbudsgivere.
- Delaftale 1, Lille fodbehandling - dækker fx negleklipning og almindelig fodbehandling, som kan varetages af både fodplejere og/eller statsautoriserede fodterapeuter.
- Delaftale 2, Stor fodbehandling - dækker fx mere komplicererede behandlinger, som skal varetages af statsautoriserede fodterapeuter.
Opdelingen i delaftaler er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Omsætning
Det årlige volumen for prisaftalerne var i 2019 ca. 480.000 kr. fordelt på 1454 udbetalinger. I 2020 frem til ultimo april har kommunen haft 391 udbetalinger, svarende til ca. 150.000 kr.
Spørgefrist: Fredag den 29. maj 2020 kl. 24:00
Tilbudsfrist: Fredag den 5. juni 2020 kl. 12.00.
Yderligere information
Udbuddet er annonceret på udbudsportalen Mercell.dk, hvor udbudsmaterialet kan findes.
Kontaktperson vedr. udbuddet er:
Udbudskonsulent Stefan Ising
E-mail: stis@fredensborg.dk
Tlf. 56722411 / 53374248
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/129130566.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 05-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Kompetencer - 30 pct Service - 20 pct.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/129130566.aspx
Ordregiver Fredensborg Kommune
Udvælgelseskriterier Virksomhedens økonomiske og tekniske kapacitet.
Adresse Egevangen, Brønsholm 3 B
2980
Kokkedal
CPV kode 85100000-0 - Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85141000-9 - Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85142000-6 - Tjenester ydet af paramedicinsk personale
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Stefan Ising
Kontakt E-mail: stis@fredensborg.dk
Telefon: +45 72562411
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/129130566.aspx