Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse og behandling af affald 2020/S 086-204635

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører transport og behandling af husstandsindsamlet glas/metal og kildesorteret organisk affald til ordregiver.

For nærmere beskrivelse af det udbudte, herunder de krav der skal være opfyldt, henvises til bilag 1. -

kravspecifikation og bilag 2. - tilbudsliste samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Læs mere
Ordregiver Svendborg Affald A/S
Deadline 04-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204635-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse