Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Annoncering af nyhedsbreve-service til DR

DR ønsker at erhverve en service til distribution af e-mail-nyhedsbreve. Servicens kernefunktionalitet er at auto-generere nyhedsbreve ud fra lister med dr.dk-indhold. Formålet med DR’s nyhedsbreve er, at brugerne dagligt eller ugentligt bliver notificeret om nyt indhold inden for områder eller emner, de interesserer sig for.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2020)
Titel - Annoncering af nyhedsbreve-service til DR
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse DR ønsker at erhverve en service til distribution af e-mail-nyhedsbreve. Servicens kernefunktionalitet er at auto-generere nyhedsbreve ud fra lister med dr.dk-indhold. Formålet med DR’s nyhedsbreve er, at brugerne dagligt eller ugentligt bliver notificeret om nyt indhold inden for områder eller emner, de interesserer sig for.
Deadline 29-05-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/269420
Ordregiver DR
Udvælgelseskriterier Økonomisk og finansiel kapacitet: Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive
1) egenkapital,
2) samlet omsætning og
3) soliditetsgrad
for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år. De angivne oplysninger skal kunne dokumenters ved årsregnskaber eller uddrag heraf eller ved en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, jf. udbudslovens § 154.
Mindstekrav til det niveau, der kræves: positiv egen kapital,
positiv samlet omsætning
samt positiv solidtetsgrad.

Teknisk og faglig kapacitet:
Referencer: Tilbudsgiver skal angive væsentligste leverancer i de seneste 24 måneder regnet fra tilbudsfristen angående de samme eller lignende ydelser. Tilbudsgiver skal som minimum levere 2 referencer og maksimalt 4.
Tilbudsgiver skal for hver reference angive:
- Navn på virksomheden ydelserne er leveret til
- Kontraktsum
- En kort beskrivelse af leverancen, der som minimum indeholder periode (start/slut) og en konkret beskrivelse af det leverede.
Adresse Emil Holms Kanal 20
0999
København C
CPV kode 92400000-5 - Nyhedsformidling
48811000-6 - E-mailsystem
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Camilla Schmidt
Kontakt E-mail: caur@dr.dk
Telefon: +45 28542209