Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Undersøgelse af offshore olie- og gasindustriens potentielle påvirkninger på havmiljøet i Nordsøen med fokus på økosystemer og fiskebestande

Formålet med projektet er ved et litteraturstudie at undersøge offshore olie- og gasindustriens potentielle påvirkninger på havmiljøet i Nordsøen, med fokus på økosystemer og fiskebestande. Det forventes, at litteraturstudiet vil tilføre værdi i form af en samlet eksisterende viden om potentielle miljøpåvirkninger fra olie- og gasindustriens aktiviteter, men også hvilke øvrige aktiviteter, der potentielt kan påvirke havmiljøet i Nordsøen.
Spørgsmål/svar sendes til kontaktpersoner ved Miljøstyrelsen og offentliggøres på udbud.dk og hjemmesiden.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2020)
Titel Undersøgelse af offshore olie- og gasindustriens potentielle påvirkninger på havmiljøet i Nordsøen med fokus på økosystemer og fiskebestande
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formålet med projektet er ved et litteraturstudie at undersøge offshore olie- og gasindustriens potentielle påvirkninger på havmiljøet i Nordsøen, med fokus på økosystemer og fiskebestande. Det forventes, at litteraturstudiet vil tilføre værdi i form af en samlet eksisterende viden om potentielle miljøpåvirkninger fra olie- og gasindustriens aktiviteter, men også hvilke øvrige aktiviteter, der potentielt kan påvirke havmiljøet i Nordsøen.
Spørgsmål/svar sendes til kontaktpersoner ved Miljøstyrelsen og offentliggøres på udbud.dk og hjemmesiden.
Deadline 15-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 20 %
Opgaveløsning 50 %
Faglige kompetencer 30 %
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Larsen
Kontakt E-mail: kilar@mst.dk
Telefon: +45 72544000