Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2020/S 085-202995

Kort beskrivelse

Guldborgsund Varme A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indgå en 1-årig rammeaftale med én leverandør om leverance af fjernvarmerør, diverse komponenter samt montering heraf (herefter "Rammeaftalen").

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

Læs mere
Ordregiver Guldborgsund Varme A/S
Deadline 27-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202995-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed