Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2020/S 085-202981

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omhandler levering af el-komponenter. Aftalen er tiltænkt for levering af de nedenfor nævnte komponenter til HOFORs kildepladser. Dog gælder at vandforsyningsområdet uden for kildepladser samt øvrige forsyningsområder i HOFOR kan gøre brug af rammeaftalen. Aftalen omhandler levering af frekvensomformer, tryktransducer til måling af vandspejl i boring samt tryktransducer til måling af pumpetryk. Derudover omhandler aftalen en supportfunktion. Aftalens forventede omsætning over 8 år udgør 7 000 000 DKK. På aftalens samlede omsætning indgår en variationsprocent på -100 til +200 %. På de enkelte poster indgår en variationsprocent på -100 og op til +500 % jf. TBL. Den store variationsprocent på enkeltposter skyldes at HOFOR på nuværende tidspunkt ikke har overblik over ønsket tryk, flow og nødvendigt antal boringer for kommende kildepladsprojekter.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Deadline 27-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202981-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed