Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 094-223439

Kort beskrivelse

Bygningsstyrelsen udbyder en 4-årig rammeaftale om totalentreprenørydelser, som omfatter planlægning, projektudvikling, projektering og udførsel i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, modernisering, renovering og vedligehold for bygherrens projekter over 3 mio. DKK. Bygherrens projekter omfatter arbejder indenfor centraladministrationen herunder politi, domstole og universiteter. Der er tale om en landsdækkende rammeaftale med en enkelt aktør. Rammeaftalen skønnes at have en samlet værdi over en 4 årig periode på mellem 1,4 mia. og 1,8 mia. DKK. Rammeaftalens samlede værdi kan forhøjes med 20 pct. med et varsel på 6 måneder, hvis bygherren konstaterer, at der er er udbetalt mere end 75 pct. af rammeaftalens oprindelige maksimale værdi på 1,8 mia. DKK. En forhøjelse af rammeaftalens værdi fører ikke til forlængelse af rammeaftalens løbetid. Formålet med den strategiske rammeaftale er at opnå et længevarende fokuseret og forpligtende samarbejde med et totalentreprenørhold.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Deadline 17-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223439-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (28-04-2020)

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 083-194844

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194844-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Bygningsstyrelsen udbyder en landsdækkende 4-årig strategisk rammeaftale, som omhandler planlægning, projektudvikling, projektering og udførelse af styrelsens statslige byggeprojekter. Porteføljen af byggeprojekter vil omfatte ny- og tilbygning, modernisering, renovering og vedligehold. Der er tale om en landsdækkende rammeaftale mellem en rammeaftaleholder og Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen forventer, at den samlede volumen af aftalen over en 4-årig periode vil være omkring 1,4 mia. til 1,8 mia. DKK. Formålet med den strategiske rammeaftale er at opnå et længevarende fokuseret og forpligtende samarbejde med et totalentreprenørhold. Aftalegrundlaget bliver selve rammeaftalen, ABT18 og APP projektudvikling.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194844-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse