Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieundersøgelser 2020/S 094-225279

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder laboratorieanalyser i henhold til underlagt lovgivning der beskriver lovpligtige prøvetagninger og analyser af drikkevand, grundvand og overfladevand samt spildevand, slam, jord og perkolat. Derudover tages egenkontrolprøver hos flere af selskaberne. Der udarbejdes årsprøveplaner for alle selskaberne. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Drikkevand, grundvand og overfladevand

- Delaftale 2: Spildevand, slam, jord og perkolat.

De 2 delaftaler evalueres særskilt og der vælges en leverandør til hver delaftale. Der kan bydes på en eller begge delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Kompetencecenter Sjælland ApS
Deadline 25-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225279-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (17-04-2020)

Laboratorieundersøgelser 2020/S 076-180049

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180049-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder laboratorieanalyser i henhold til underlagt lovgivning der beskriver lovpligtige prøvetagninger og analyser af drikkevand, grundvand og overfladevand samt spildevand, slam, jord og perkolat. Derudover tages egenkontrolprøver hos flere af selskaberne. Der udarbejdes årsprøveplaner for alle selskaberne. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler;

1) Delaftale 1: drikkevand, grundvand og overfladevand

2) Delaftale 2: spildevand, slam, jord og perkolat.

De 2 delaftaler evalueres særskilt og der vælges en leverandør til hver delaftale. Der kan bydes på en eller begge delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Kompetencecenter Sjælland ApS
Deadline 18-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180049-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse