Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 069-164452

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en rammeaftale om it-udviklingsydelser.

Rammeaftalen vil blive tildelt til seks (6) leverandører og ydelserne under rammeaftalen vil blive indkøbt efter miniudbud.

Rammeaftalen skal give Udviklings- og Forenklingsstyrelsen adgang til at indgå konkrete delkontrakter om it-udviklingsydelser inden for de udbudte ydelsesområder. Ressourcer indkøbt under delkontrakter skal indgå i de løbende aktiviteter, der gennemføres i Skatteministeriets koncern (SKM) med det formål at styrke kvaliteten og effektiviteten i opgavevaretagelsen via ny- og videreudvikling af koncernens it-systemer og fælles komponenter.

It-udviklingsydelserne skal understøtte forretningsområderne person/erhverv, gæld, vurdering, motor, told og spil, herunder forretningsområdernes fagsystemer samt SKMs tværgående fælleskomponenter. Ydelserne skal understøtte SKMs Forretningsmæssige mål og behov, som er nærmere beskrevet i udbuds-materialet.

Rammeaftalen er nærmere beskrevet i punkt II.2.4).

Læs mere
Ordregiver Skatteministeriets Koncern ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Deadline 05-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164452-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse