Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr 2020/S 215-527472

Kort beskrivelse

Politiet og Vejdirektoratet har behov for at kunne rekvirere assistance til beredskabs- og autotransport.

Opgaverne omfatter bl.a.:

— bugsering og/eller bjærgning af køretøjer

— assistance i tilfælde af akutte hændelser på vejene, herunder trafikuheld, hærværk, usædvanligt vejrlig m.m.

— assistance til skiltning og trafikregulering, oprydning efter beskadigede og/eller trafikfarlige køretøjer og/eller genstande på veje

— sikring eller nødreparation af vejens udstyr, så det ikke udgør en fare for trafikken.

De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder bilag 1 (Ydelsesbeskrivelse).

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 04-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 04-11-2020 kl. 09.00
Deadline 01-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527472-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (07-04-2020)

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr 2020/S 069-164215

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164215-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rigspolitiet og Vejdirektoratet er i færd med at forberede et udbud, der skal dække køb af beredskabs- og autotransportydelser. I den forbindelse gennemføres en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39 om mulige løsninger af opgaven med markedets aktører, herunder om udbuddet skal opdeles i forskellige ydelser eller geografiske områder.

Rigspolitiet og Vejdirektoratet håber, at potentielle tilbudsgivere vil tage sig tid til at besvare spørgeskemaet, så vi bedst muligt kan tilrettelægge udbuddet og dermed bidrage til at skabe gode markedsforhold for både leverandører, Rigspolitiet og Vejdirektoratet.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 07-04-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-04-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164215-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse