Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 062-148257

Kort beskrivelse

Region Sjælland ønsker at gennemføre en markedsafdækning forud for fastlæggelse af endelig udbudsstrategi for anskaffelse af konsulentydelser til opgradering af Region Sjællands nuværende on-premise Oracle EBS (ERP) løsning til Oracle Fusion. Nuværende løsning omfatter økonomi, indkøb og logistik.

Formålet med denne forudgående markedsafdækning er at skabe grundlag for en kvalificeret beslutning i forhold til valg af udbudsstrategi, således at denne er kommercielt og udbudsteknisk velfunderet. Interesserede leverandører kan anmode om at blive inviteret til dialog som forventes at finde sted i uge 18 i Sorø. Dialogen gennemføres gennem korte 1-1 møder. Leverandører der ønsker at deltage i denne dialog skal melde deres interesse via e-mail til chrsl@regionsjaelland.dk senest den 15. april 2020 kl 16.00 og vedlægge en kortfattet redegørelse (maks. 2 A4 sider) for leverandørens virksomhed samt erfaringer på området.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148257-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse