Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge-anlægsarbejde: varmeværker 2020/S 060-144510

Kort beskrivelse

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. (herefter benævnt værket) ønsker at etablere et solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Anlægget skal etableres på lokationen Værkstedsvej 3, 4720 Præstø, matrikel nr. 15x, som Præstø Fjernvarme ejer. Værkets nuværende fjernvarmecentral er placeret på nabomatrikel, hvorfra der er adgangsvej.

Der er udarbejdet og godkendt projektforslag iht. varmeforsyningsloven for etablering af solvarmeanlæg på ca. 8 500 m2.

Solvarmeanlægget skal supplere fjernvarmeproduktionen fra værkets øvrige anlæg.

Tryk her https://permalink.mercell.com/126289643.aspx

Læs mere
Ordregiver Præstø Fjernvarme A.m.b.a.
Deadline 21-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144510-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed