Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af varmepumpestation 2020/S 060-144509

Kort beskrivelse

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. (herefter benævnt værket) ønsker at etablere en el-drevet varmepumpe, der kan anvende udeluft som varmekilde. Varmepumpen skal etableres på lokationen Værkstedsvej 3, 4720 Præstø, matrikel nr. 15o, som Præstø Fjernvarme ejer. Værkets nuværende fjernvarmecentral er placeret på samme matrikel.

Varmepumpen skal varetage fjernvarmeproduktionen som en selvstændig grund-last-produktionsenhed. Afgangstemperaturen fra varmepumpen skal kunne reguleres for at opnå den optimale drift med varmepumpeanlægget, i alle driftspunkter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/126303433.aspx

Læs mere
Ordregiver Præstø Fjernvarme A.m.b.a.
Deadline 21-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144509-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed