Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2020/S 060-143832

Kort beskrivelse

Syddjurs og Norddjurs Kommuner har en fælles kommunal tømningsordning for bundfældningstanke. Ordningen drives i regi af Reno Djurs, der er kontraktholder med tømningsentreprenøren. Udbuddet omfatter således tømning af de bundfældningstanke i Syddjurs og Norddjurs Kommuner, som Kommunerne udpeger som omfattet af ordningen med Reno Djurs som udbyder. Anholt er ligeledes omfattet af ordningen.

Læs mere
Ordregiver Reno Djurs I/S
Deadline 30-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143832-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse