Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2020/S 059-142275

Kort beskrivelse

I forbindelse med NRE Copenhagen A/S' opførelse af et blandet byggeri i området Østre Gasværk har KAB fået tilbud om at købe en fremtidig ejerlejlighed med tilhørende byggeretter, som udgør ca. 2 385 m2. Hvis KAB indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til almene ungdomsboliger via en delegeret bygherremodel, jf. nærmere herom nedenfor. De almene ungdomsboliger er en del af et blandet byggeri bestående af de almene ungdomsboliger, privat finansierede ungdomsboliger, teaterprojekt, parkering mv. i ét samlet byggeri. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af projektet, herunder opførelsen af de almene ungdomsboliger, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem sælger og KAB. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for KAB blot at købe en byggeret og så selv etablere ungdomsboliger på matriklen.

Læs mere
Ordregiver Boligselskabet AKB, København, v/KAB
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142275-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed