Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 203-494571

Kort beskrivelse

Leverancen omhandler levering af bygge- og anlægsarbejder og projektering af et komplet turn-key damvarmelager i totalentreprise bestående af 2 x 500 000 m3 lager inkl. jordarbejder (herunder etablering af jordvolde, veje, tilkørselsramper), linere, vandbehandling, isoleret låg, 4 styk diffusere pr. lager, rørforbindelser, komplet pumpestation med vekslere, rørføring, pumper, ventiler, armaturer, styring, el-arbejder, fundering, komplet pumpebygning, komplet fjernvarmeledning tilsluttet eksisterende transmissionsledning.

Pumpe- og vekslerarrangement skal kunne håndtere 300 MW op- og afladning.

Vandpåfyldning af ca. 1 mio. m3 behandlet vand.

Teknikbygning på ca. 1 200 m2 med en byggehøjde på ca. 8 m.

Leverancen fordrer især kompetencer indenfor levering af anlæg i totalentreprise, hovedentreprise eller større entrepriser over 50 mio. DKK, herunder den mekaniske, elektriske og styringsmæssige sammenbinding af disse.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Annonceret 19-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 19-10-2020 kl. 10.02
Deadline 26-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494571-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (14-10-2020)

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 200-486295

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486295-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Leverancen omhandler levering af bygge- og anlægsarbejder og projektering af et komplet turn-key damvarmelager i totalentreprise bestående af 2 x 500.000 m3 lager inkl. jordarbejder (herunder etablering af jordvolde, veje, tilkørselsramper), linere, vandbehandling, isoleret låg, 4 styk diffusere pr. lager, rørforbindelser, komplet pumpestation med vekslere, rørføring, pumper, ventiler, armaturer, styring, el-arbejder, fundering, komplet pumpebygning, komplet fjernvarmeledning tilsluttet eksisterende transmissionsledning.

Pumpe- og vekslerarrangement skal kunne håndtere 300 MW op- og afladning.

Vandpåfyldning af ca. 1 mio. m3 behandlet vand.

Teknikbygning på ca. 1 200 m2 med en byggehøjde på ca. 8m.

Leverancen fordrer især kompetencer indenfor levering af anlæg i totalentreprise, hovedentreprise eller større entrepriser over 50 mio. DKK, herunder den mekaniske, elektriske og styringsmæssige sammenbinding af disse.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline 10-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486295-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (28-09-2020)

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 188-454749

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454749-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Leverancen omhandler levering af bygge- og anlægsarbejder og projektering af et komplet turn-key damvarmelager i totalentreprise bestående af 2 x 500 000 m3 lager inkl. jordarbejder (herunder etablering af jordvolde, veje, tilkørselsramper), linere, vandbehandling, isoleret låg, 4 styk diffusere pr. lager, rørforbindelser, komplet pumpestation med vekslere, rørføring, pumper, ventiler, armaturer, styring, el-arbejder, fundering, komplet pumpebygning, komplet fjernvarmeledning tilsluttet eksisterende transmissionsledning.

Pumpe- og vekslerarrangement skal kunne håndtere 300 MW op- og afladning.

Vandpåfyldning af ca. 1 mio. m3 behandlet vand.

Teknikbygning på ca. 1 200 m2 med en byggehøjde på ca. 8 m.

Leverancen fordrer især kompetencer indenfor levering af anlæg i totalentreprise, hovedentreprise eller større entrepriser over 50 mio. DKK, herunder den mekaniske, elektriske og styringsmæssige sammenbinding af disse.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Annonceret 28-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 28-09-2020 kl. 10.01
Deadline 26-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454749-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed

Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (23-03-2020)

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 058-139900

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139900-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Aalborg Forsyning, Varme A/S er i markedet for at indhente information angående en engangsleverance af Damvarmelager.

Formålet med denne anmodning om information er at gøre Varme A/S i stand til at forstå, hvordan det bedst mulige udbudsmateriale kan sammensættes. Dette både af hensyn til Varme A/S og leverandørerne i henhold til gældende lovgivning/EU-regler.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Annonceret 23-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-03-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139900-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed