Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed i forbindelse med patenter og ophavsret 2020/S 058-138876

Kort beskrivelse

DTU planlægger at genudbyde rammeaftale dækkende konsulentydelser ved udarbejdelse af patentansøgninger.

DTU producerer ca. 120 nye notifikationer årligt, heraf indleveres ca. 40 patentansøgninger, med en nuværende årlig omsætning på ca. 6 mio. DKK indtil national fase og ca. 8 mio. DKK i nationalfase inklusiv gebyrer og udlæg til eventuelle fuldmægtige i udlandet.

Det planlagte udbud forventes at omfatte aftale(r) for køb af konsulentydelser til udarbejdelse, indlevering, videreførelse i PCT med mulighed for viderebehandling i nationalfase.

Udbuddet påtænkes offentliggjort i løbet af april eller maj måned 2020.

Forventeligt vil der blive tale om et begrænset udbud, som skal føre til indgåelse af rammeaftaler med flere leverandører.

Tildeling af konkrete opgaver under rammeaftalen, vil skulle ske efter mini-udbud.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138876-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse