Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge-anlægsarbejde: renovering af broer 2020/S 058-137668

Kort beskrivelse

Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137668-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse