Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

PR-virksomhed 2020/S 057-136329

Kort beskrivelse

Realdania og Grundejernes Investeringsfond stiftede i 2013 Renover prisen med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Ambitionen med prisen har fra start været at give renovering den synlighed og anerkendelse, som disciplinen fortjener. Ved at fremhæve de mange gode renoveringsprojekter, der findes rundt omkring i landet, er det håbet at inspirere til nye og flere renoveringsprojekter, der kommer hele samfundet til gode.

Renover prisen består af en række aktiviteter, som kulminerer med en prisfest i september. Den udbudte kontrakt omfatter udførelsen af disse aktiviteter

Læs mere
Ordregiver Grundejernes Investeringsfond
Deadline 17-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136329-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse