Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 054-128463

Kort beskrivelse

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) planlægger i 2020 at gennemføre et EU-udbud vedr. anskaffelse af et IT-system til NPU terminologien (Labterm2).

Nærværende forhånds meddelelse har til formål at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på det kommende udbud. SDS ønsker at skabe åbenhed omkring udbudsmaterialet og som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt for at sikre at materialet er konformt med markedets generelle forventninger og muligheder ønsker SDS at gennemfører en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse). Gennemførelsen af dialogen forgår gennem afholdelse af en skriftlige høring. SDS opfordrer derfor potentielle leverandører og andre interesserede markedsaktører til at afgive skriftligt høringssvar på baggrund af SDS’s høringsmateriale. Høringsmaterialet er tilgængeligt via EU-Supply.

Frist for modtagelse af høringssvar via EU-Supply er d. 3. april 2020 kl. 13.00.

Læs mere
Ordregiver Sundhedsdatastyrelsen
Annonceret 17-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 17-03-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128463-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse