Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 187-450866

Kort beskrivelse

Det efterspurgte IT-system kan overordnet beskrives som et værktøj til løbende redigering og publikation af international NPU. Systemet skal desuden understøtte løbende redigering og publikation af danske NPU-derivater samt af andre nationale NPU-derivater.

Indkøbet omfatter levering af et IT-system til NPU terminologien (LabTerm2) i form af en webapplikation til drift, inklusive al nødvendig dokumentation for at Sundhedsdatastyrelsen (SDS) kan opretholde den daglige drift af terminologien, herunder vedligeholde, videreudvikle og publicere international og dansk NPU-terminologi. Herudover indgår vedligehold, support, videreudvikling samt drift af systemet i anskaffelsen.

NPU-terminologien er en international, engelsksproget terminologi. Den er beregnet til identifikation af undersøgelsesresultater inden for det kliniske laboratorieområde. Den danner grundlag for struktureret elektronisk kommunikation af laboratoriedata på tværs af organisationer og landegrænser.

Læs mere
Ordregiver Sundhedsdatastyrelsen
Annonceret 25-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-09-2020 kl. 10.02
Deadline 23-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450866-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (17-03-2020)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 054-128463

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128463-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) planlægger i 2020 at gennemføre et EU-udbud vedr. anskaffelse af et IT-system til NPU terminologien (Labterm2).

Nærværende forhånds meddelelse har til formål at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på det kommende udbud. SDS ønsker at skabe åbenhed omkring udbudsmaterialet og som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt for at sikre at materialet er konformt med markedets generelle forventninger og muligheder ønsker SDS at gennemfører en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse). Gennemførelsen af dialogen forgår gennem afholdelse af en skriftlige høring. SDS opfordrer derfor potentielle leverandører og andre interesserede markedsaktører til at afgive skriftligt høringssvar på baggrund af SDS’s høringsmateriale. Høringsmaterialet er tilgængeligt via EU-Supply.

Frist for modtagelse af høringssvar via EU-Supply er d. 3. april 2020 kl. 13.00.

Læs mere
Ordregiver Sundhedsdatastyrelsen
Annonceret 17-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 17-03-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128463-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse