Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kantinevirksomhed 2020/S 051-121805

Kort beskrivelse

Aftalen omfatter den totale drift af Folketingets spisesteder, der består af 3 kantiner og 1 café med i alt 1 200 potentielle daglige brugere, samt en restaurant, der fortrinsvis benyttes af gæsterne på Christiansborg.

Aftalen omfatter endvidere levering og servicering ved interne møder og konferencer samt ved festarrangementer og officielle arrangementer.

Sortimentet består som udgangspunkt af et morgen-, frokost- og aftensortiment, et sortiment til møder og receptioner samt menuer på et højere gastronomisk niveau ved eksempelvis officielle arrangementer.

Ved indgåelse af kontrakten overdrages medarbejdere iht. lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven).

Kontrakten indeholder mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Kontrakten indeholder endvidere en option på salg af kioskvarer.

Læs mere
Ordregiver Folketinget
Annonceret 12-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 12-03-2020 kl. 09.00
Deadline 30-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121805-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter