Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejtransport 2020/S 050-118678

Kort beskrivelse

Denne rammeaftale fastlægger rammen for kundens indkøb af flytteydelser hos leverandøren, fordelt på 3 delaftaler. Flytteydelser omfatter flytning af inventar indenfor eller mellem kundens bygninger, samt til kundens forskellige lokationer i Danmark. Flytteopgaven omfatter, rådgivning og vejledning, afhentning af flyttegodset, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Kunden skal bestille flytteydelser og hertil knyttede ydelser, herunder leje af 20 fods containere, hos leverandøren på de i denne rammeaftaleangivne betingelser og vilkår.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Universitet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118678-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse