Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Teknisk inspektion af bygninger 2020/S 050-118663

Kort beskrivelse

Ballerup Kommune planlægger i forbindelse med vores arbejde med vedligehold af kommunens bygningsmasse, at afholde markedsdialog omkring tilstandsvurdering af kommunens ejendomme.

Kommunen udvælger selv på baggrund af en analyse af markedet relevante kandidater til at deltage i markedsdialogen. Det er ikke muligt for interesserede kandidater på baggrund af den vejledende forhåndsmeddelelse at søge om deltagelse i markedsdialogen. Referat fra møderne lægges løbende på hjemmesiden for at orientere markedet om processen.

Alle interesserede kan holde sig orienteret om processen og et evt. udbud på kommunens hjemmeside https://ballerup.dk/erhverv/leverandor-til-kommunen/tilstandsvurdering-af-ejendomme

Såfremt der findes positive resultater af henholdsvis markedsdialogen og et evt. pilotforsøg, er det kommunens intention under overholdelse af udbudsreglerne at udrulle løsningen på alle kommunens ejendomme.

Læs mere
Ordregiver Ballerup Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118663-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse