Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner 2020/S 048-114482

Kort beskrivelse

Viborg Fjernvarme m.fl. udbyder hermed rammeaftaler for leverance af præ-isolerede fjernvarmerør og komponenter til et fuldt funktionsdygtigt ledningsanlæg med alarmsystem.

De værker, der deltager i udbuddet, er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

De omfattede fjernvarmeværker forsyner i alt ca. 16 500 kunder med fjernvarme, fordelt på i alt ca. 350 km hovedledninger og ca. 250 km stikledninger.

I rammeaftalens løbetid vil ordregivernes aktiviteter på ledningsområdet forventeligt omfatte:

- reparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet

- planlagt ledningsrenovering

- udbygning af ledningsnettet/nyanlæg.

Rammeaftalen skal understøtte ordregivernes udførelse af ovenstående og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for, at ordregiverne kan udøve deres forsyningsaktiviteter.

Læs mere
Ordregiver Viborg Fjernvarme
Deadline 07-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114482-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed