Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejvedligeholdelse 2020/S 047-109843

Kort beskrivelse

Vordingborg Kommune udbyder vedligehold af veje på Møn, Bogø og i Præstø.

Vedligeholdet sker efter tilstandskrav og omfatter vedligehold af:

1) Belægninger på asfalterede veje samt raste- og P-pladser

2) Retablering af kørebaneafmærkning efter asfaltarbejder

3) Vedligehold af kørebaneafmærkning som tillægsarbejder

4) Hævning af rendestensriste, dæksler og brønde i flydende karm

5) Udskiftning af rendestensriste og dæksler i fast karm som tillægsarbejder

6) Dokumentation af krav til skadespoint og lappeprocent overholdes (årlige tilstandsregistreringer)

7) Dokumentation af krav til bæreevne ved kontraktudløb

8) Vejtilsyn som beskrevet i ad § 13 stk. 1.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 18-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109843-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse