Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 046-108662

Kort beskrivelse

Med nærværende udbydes aftale om bygherrerådgivning i projektforslagsfasen og frem. Opgaven gennemføres i 2 faser:

Fase 1 er projektforslagsfasen, hvor entreprenør, rådgiver, bygherre og bygherrerådgiver alle deltager. Der skal i fase 1 være særlig fokus på færdigudvikling af facaden. Fase 1 afsluttes med et udarbejdet og godkendt projektforslag. Formålet med fasen er blandt andet at etablere de bedste rammer for et fremtidigt samarbejde mellem byggeriets parter, at inddrage entreprenørens kompetencer i projektet på et tidligt tidspunkt samt at give alle parter medejerskab. Der er afsat 6 måneder til at gennemføre fasen.

Fase 2 består i udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojektering samt udførelse af entreprisen. Vandkulturhuset skal afleveres oktober 2023.

Der henvises i øvrigt til opgavesbeskrivelsen.

Læs mere
Ordregiver Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen
Deadline 03-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108662-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse